วิธีโอนเงินไปจีน

1. ลูกค้าเข้า www.jlcargoth.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กดเลือกหัวข้อ โอนเงินไปจีน > กดเพิ่มรายการใหม่

2. กรอกรายละเอียด

2.1 กรอก ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารจีนที่ต้องการโอนเงิน (ขอเป็นภาษาจีน) หรือจะแนบเป็นไฟล์รูปภาพได้คะ

2.2 ใส่ยอดเงินหยวนที่ต้องการโอน

2.3 กด บันทึกรายการ (จะบันทึกรายการผ่านลูกค้าต้องมีเงินในระบบเพียงพอที่จะทำรายการ หากไม่มีเงินในระบบหรือมีไม่พอให้เติมเงินเข้าระบบก่อนค่ะ)