วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1. ลูกค้าเข้า www.jlcargoth.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กดเลือก รหัสลูกค้าตรงมุมด้านขวามือดังรูป > เลือก แก้ไขโปรไฟล์ (เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัส ตามที่ลูกค้าต้องการ )